De automobielindustrie heeft een van de grootste transformaties van de laatste tijd doorgemaakt. En de technologische innovatie draagt daar rechtstreeks toe bij, aangezien zij de consument diversificatie en talrijke mogelijkheden heeft geboden.

Er zijn dan ook veel verwachtingen – en veel veranderingen – voor de automobielsector in de komende jaren. Drie daarvan springen in het oog en worden steeds belangrijker: autonome voertuigen, connectiviteit en het gebruik van duurzamere brandstoffen. Leer meer over elk van hen:

1. Autonome voertuigen

Automatisch rijden heeft het leven van bestuurders die dagelijks lange afstanden moeten afleggen of in druk verkeer moeten rijden, een stuk gemakkelijker gemaakt. Autofabrikanten investeren nu al in een voorziening die verder gaat en die zich belooft te consolideren als een van de belangrijkste trends die voor de sector worden verwacht: volledig autonoom rijdende voertuigen, die geen bestuurder nodig hebben om zich te verplaatsen.

Autonome auto’s werken door middel van computerbesturing die sensorgegevens uitzendt. Deze sensoren activeren bijvoorbeeld stuur- en parkeerhulpsystemen, waardoor de auto kan manoeuvreren, objecten op grote afstand kan detecteren en zelfs gevaarlijke situaties kan identificeren waartoe een menselijke bestuurder niet in staat zou zijn.

2. Connectiviteit

Een van de belangrijkste technologische trends van de komende tijd, het internet der dingen (IoT). Dat wil zeggen, de onderlinge verbinding tussen mensen en voorwerpen door middel van intelligente sensoren en software die gegevens naar een netwerk doorsturen.

In auto’s is de verwachting dat connectiviteit er al aan vast zit, net als elke andere functionaliteit. Hierdoor kunnen voertuigen zelf de route of de tijd berekenen die nodig is voor een reis zonder dat daarvoor een applicatie nodig is.

Productconnectiviteit speelt een cruciale rol om ervoor te zorgen dat zo goed en zo efficiënt mogelijk aan de individuele behoeften van de consument wordt voldaan. Met meer verbonden auto’s geniet de gebruiker van meer gemak en kan hij unieke situaties beleven.

3. Alternatieve brandstoffen

Bij zoveel nieuwigheden op het gebied van nieuwe gebruiksmogelijkheden en nieuwe functionaliteiten van voertuigen konden pogingen om het gebruik van milieuonvriendelijke brandstoffen te verminderen niet achterwege blijven. In plaats daarvan zijn er meer ecologische, duurzame auto’s die niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen (en vervuilende stoffen) om te rijden.

Deze nieuwe voertuigen worden aangedreven door alternatieve brandstoffen, variërend van hernieuwbare bronnen (zoals ethanol en biobrandstof) tot alternatieve aandrijfsystemen (zoals elektrische auto’s). Dit is zelfs een wereldwijd probleem dat sommige landen ertoe brengt overeenkomsten met autofabrikanten te sluiten in een poging de productie van duurzamere auto’s aan te moedigen.

Dit zijn veranderingen die zeker niet alleen gevolgen zullen hebben voor de autohandel, maar voor de hele keten van diensten die worden verleend aan consumenten, die steeds meer op zoek zijn naar gemak.